پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#2968
admin
مدیرکل

سلام
مدت زمان ترخیص در بندر لنگه کمتر از شهید رجایی است هزینه فرق نمی کند. شهید رجایی هم مزیتهای خودش را دارد. از جمله اینکه منطقه وِیژه است و کار نقل و انتقال مالکیت در آن با قبض انبار قابل معامله انجام می شود. یعنی شما می توانید خودرو را به نام خود بارنامه کنید و در شهید رجایی با انجام تشریفات قبض انبار قابل معامله به کسی دیگری واگذار کنید. هزینه آن نیز تنها 20 هزار تومان فیش واریزی بندر است که اصلا قابل مقایسه با هزینه های نقل و انتقال مالکیت در قزوین و یا لنگه نیست.
برای اینکه کالای شما در قزوین عملیات ترخیص آن انجام شود می بایستی بار شما به صورت ترانزیت داخلی از بنادر جنوبی به قزوین حمل شود.
این عملیات توسط شرکت حمل و نقل بین المللی انجام می شود و هزینه آنرا اخذ می کنند.