پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#2988
admin
مدیرکل

mdre13
وقتی کالای شما از بنادر جنوبی برای تشریفات ترخیص قطعی می بایستی به قزوین حمل شود، می بایستی اول ترانزیت داخلی گردد. شرکتهای حمل و نقل این عملیات را انجام می دهند و بابت آن حق الزحمه دریافت می کنند. چون می بایستی تشریفات ترانزیت داخلی را انجام دهند. هزینه این عملیات نزدیک 500 هزار تومان است. علاوه بر آن چون خودرو به صورت ترانزیت داخلی ( با نظارت گمرک) حمل می شود ، به علت اینکه امکان فراهم ساختن حمل داخلی به کرایه پایین تر از بین می رود هزینه بیشتری می بایستی پرداخت کنید. مخصوصا اگر بخواهید یک خودرو وارد کنید. اما اگر به تعداد وارد کنید ( حداقل 6 تا) ترانزیت آن به تهران و ترخیص قطعی توجیه دارد.
نقل و انتقال مالکیت در مناطق وِِیژه و آزاد تجاری از طریق قبض انبار قابل معامله انجام می شود و فرقی نمی کند.