پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#2994
admin
مدیرکل

1- محدودیتی در تعداد ندارید.
2- تا زمانی که کالای شما متروکه نشده و در منطقه وِیژه است می توانید از قبض انبار قابل معامله برای انتقال مالکیت استفاد کنید.
3- برای نقل و انتقال مالکیت همان شرایط را دارد. برای سلفچگان از رویه ترانزیت خارجی استفاده می شود.
4- فعلا تغییر دیگری نداشته ایم. باید تصمیم قطعی گرفته و بخشنامه شود تا گمرک نسبت به اخذ تعرفه بیشتر اقدام کند.
5- اگر وارد کننده خودرو بودم بدون شک قبل از آغاز سال جدید اقدام به واردات می کردم. اما سال جدید را نمی دانم.