پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#2996
ناشناس
مشارکت کننده

سال گذشته که تمام شده در شرایط حاضر که (لینک را مشاهده فرمایید لینک)
به نظر شما صبر تا تثبیت ارز البته به احتمال زیاد افزایش…. و همچنین اعلام رسمی تعرفه گمرک و یا اقدام سریع تر به نظر شما با توجه به این که نمایندگی رسمی شرکت سازنده خودرو در ایران قیمت فروش نقدی برای سال 93 اعلام کرده امکان بالاتر درامدن قیمت تمام شده وادات شخصی از قیمت نمایندگی شود و به طور کلی زیان اتفاق افتد