پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#3004
ناشناس
مشارکت کننده

و اينكه اگر مطالب مطرح شده رو با يك مثال توضيح داده شود دوستان بهتر متوجه موضع خواهند شد
يك ماشين مجاز رو از پرايس ليست گمرك انتخاب كنيد و عمليات هاي توضيح داده شده بر روي آن انجام دهيد .