پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#3024
ناشناس
مشارکت کننده

درود دوستان
با مراجعه به مندرجات ذيل يادداشت فصل هشتاد و هفت كتاب تعرفه سال 93 توضيحات كامل راجب تعرفه ماشين داده شده است .