پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#3029
ناشناس
مشارکت کننده

داستان این که بعضی از ماشین ها به طور مثال ولوستر که فروشندگان عنوان میکنند با گمرک 47.5 درصد ترخیص شده چطوریه
این مقدار قطعی شده در گمرک یا منتظر فاز دوم هدفمندیه برای اجرا چون صحبت هایی از این که این تصمیم نهایی نشده وجود داشت.؟