پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#3045
ناشناس
مشارکت کننده

برای یک خودروی سانتافه ارزشی 20400
20400* 25501 =520220400
520220400 * 55درصد = 286121220
(520220400+ 286121220) *8 درصد = 64507329
286121220 * 0.5 % =1430606
5% فوب کالا =20400-900=19500
19500*25501=497269500
497269500*5درصد = 24863475
1430606+ 64507329 +24863475 + 286121220 = 376922630
250000 هزار تومان عوارض خروج خودرو
استاندار بر طبق فرمول روبرو (ارزش ریالی در 8 ضرب می کنیم و بر 1000 تقسیم می کنیم مجموع بدست آمده را با 8% مالیات بر ارزش افزوده جمع می کنیم-
(520220400*8/1000=4161763
4161763+8%=4494704)
قسمت اول : ثبت شفارش بر طبق فرمول روبرو (ارزش ریالی در2 ضرب می کنیم و بر 1000 تقسیم می کنیم مجموع بدست آمده را با 8% مالیات بر ارزش افزوده جمع می کنیم
قسمت دوم :ارزش دلاری *نرخی که برای شما برای هر دلار شرکت ثبت وسفارش انجام می دهد فرض بر 240 ریال می گیریم
520220400*2/1000=1040441
1040441+8%=1123676
20400*240=4896000
ثبت سفارش مبلغی معادل 6019676