پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#3065
هاشم هاشمی
مدیرکل

با سلام
نحوه پرداخت مبلغ 10 میلیون بابت 4 عدد خودرو فرسوده و سایت مربوط به آن را اطلاع رسانی نمایید متشکرم.