پاسخ به: کدام رشته در کارت بازرگانی را انتخاب کنم؟

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی کدام رشته در کارت بازرگانی را انتخاب کنم؟ پاسخ به: کدام رشته در کارت بازرگانی را انتخاب کنم؟

#3079
admin
مدیرکل

شما نوع فعالیت تولیدی خود را مشخص کنید تا بگوییم کدام رشته را انتخاب کنید.
بلی می توانید موقع تمدید کارت بازرگانی ( سالیانه) تغییر بدهید. حتی می توانید تحت شرایطی بعد از صدور کارت نیز تغییر دهید.