پاسخ به: هزینه حمل دریایی

#3081
admin
مدیرکل

به جز هزینه کرایه حمل دریایی که شرکتها قیمت های متفاوتی با توجه به زمان بارگیری ارائه می کنند بقیه هزینه ها منظقی است.
مورد اول و دوم یکی نیست. به احتمال زیاد منظور ایشان بارگیری کانتینر پر به کشتی می باشد که همان thc است .
علاوه بر آن شما می بایستی سود شرکتی که کار شما را انجام می دهد را نیز در نظر بگیرید.