پاسخ به: کدام رشته در کارت بازرگانی را انتخاب کنم؟

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی کدام رشته در کارت بازرگانی را انتخاب کنم؟ پاسخ به: کدام رشته در کارت بازرگانی را انتخاب کنم؟

#3082
محمد
مدیرکل

مواد اولیه مورد نیاز بنده در آینده فرضی فلزات و آلیاژ ها گاهآ ماشین الات مرتبط با صنعت فلزات.
البته فعلا خودرو را نشان کردم .
برای صادرات (سوال دومم در پست بالا) زحمت بکشید