پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#3095
admin
مدیرکل

salman 1366 گرامی
ورود خودروی کارکرده ممنوع است. اگر هم ممنوع نباشد از لحاظ تعرفه و هزینه فرقی با واردات خودروی نو ندارد.
مگر اینکه بعد برای واردات خودروی دست دوم تعرفه خاصی در نظر بگیرند.
ما راه و روش محاسبه و تخمین هزینه ها را به شما می گوییم تا خود بتوانید براورد هزینه بکنید.
قیمت آلفا رومئو
قیمت آلفا رومئو ژولیتا در گمرک