پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#3103
admin
مدیرکل

salman 1366 گرامی
مطالب ارائه شده + مطالبی که دوستان در این خصوص ارسال کرده اند را دوباره مرور کنید. قطعا خیلی از هزینه ها برای شما روشن خواهد شد. هزینه شماره گذاری را هم نوشته بودیم.
masoudaliheidari گرامی
یزد در مسیر لنگه – بندرعباس به تهران است. با شرکت حمل و نقل صجبت کنید و هزینه حمل و ترانزیت داخلی آنرا در نظر بگیرید.
اگر زمان 3-4 روزه برای شما مهم نباشد هزینه ترخیص از لنگه پایین تر خواهد بود.
شما می بایستی وارد مکاتبه ( الکترونیکی) با شرکتهای فروشنده بشوید.
در نظر داریم که شرکتهای مطرح و خوشنام را معرفی کنیم و می بایستی برای ما خیلی چیزها مشخص شود تا معرفی کنیم . علاوه بر آن می بایستی اسپانسری سایت را قبول کنند.