پاسخ به: سوالی در رابطه با کانتینر و خطوط کشتی رانی:

انجمن ها کشتیرانی – حمل و نقل بین المللی ترانزیت خارجی سوالی در رابطه با کانتینر و خطوط کشتی رانی: پاسخ به: سوالی در رابطه با کانتینر و خطوط کشتی رانی:

#3104
admin
مدیرکل

فرقی برای شما نخواهد کرد و شما طبق تعرفه می بایستی خق توقف کانتینر را پرداخت کنید. نه در همه استانها و شهرها /
تنها در چند شهر بزرگ و صنعتی کشور که صادرات بالایی دارند.
چون کانتینرها زود توسط راننده ها به بنادر بازگردانده می شوند.