پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#3148
admin
مدیرکل

kadkhodayan گرامی
از اظهار لطف شما سپاسگذاریم
1- مالک کالا کسی است که بارنامه قبض انبار و بارنامه به نام او صادر شده باشد. گمرک هم با توجه به اسم صاحب کالا در قبض انبار و بارنامه پروانه سبز را صادر می کند. به دلیل اینکه واردات خودرو مستلزم داشتن کارت بازرگانی است می بایستی صاحب کالا کارت بازرگانی داشته باشد تا بتواند کار اظهار در گمرک را انجام دهد و گرنه می بایستی مالکیت کالا را به کسی که صاحب کارت بازرگانی است واگذار کند تا کالا با نام صاحب کارت بازرگانی ( مالک جدید کالا) پروانه و خروج شود. یا می بایستی خود صاحب کالا در بارنامه اقدام به اخذ کارت بازرگانی نماید. شما می بایستی با ترخیص کارهای معتمد کار کنید و در صورت لزوم قرارداد ببندید. ترخیص کارها معمولا از صاحبان کارت بازرگانی وکالتنامه تام دارند. همه روزه هزاران تن کالا که متعلق به تاجرها است با کارت بازرگانی دیگران ترخیص می شود و مشکلی پیش می آید و در آنطرف موردهایی هستند که به خاطر عدم تعهد ترخیص کاران و یا بدهی صاحب کارت بازرگانی کالای تاجرها توسط گمرک بلوکه می شود.
2- همچین چیزی صحت ندارد. شما به فروشنده ها بگویید که قصد خرید و دریافت آن در یکی از بنادر ایران را دارید خودشان کارها را انجام می دهند.
3- در سایت اصلی سازندگان خودرو شماره شاسی را بزنید بیشتر جزئیات خود را به شما می دهد. اما نه همه. شرکتهای بازرسی لیست کامل آپشن های اصلی خودرو را دارند و با آنها خودروی شما را بازرسی می کنند.