پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#3149
admin
مدیرکل

kadkhodayan گرامی
مندرجات ذیل یادداشت ارجحیت دارد. بله این مغایرت وجود دارد.
salman 1366 گرامی
سوال : چرا با دلار2550 تومانی حساب میکنید؟
جواب: گمرک برای دریافت حقوق ورودی از نرخ ارز رسمی خود که هفتگی منتشر می شود استفاده می کند که تقریبا همان نرخ ارز مرجع بانک مرکزی است.
لینک نرخ ارز گمرک
ایا اگه کارت بازرگانی داشته باشیم تعلق میگیره؟
جواب : سوال واضح نیست