پاسخ به: کدام رشته در کارت بازرگانی را انتخاب کنم؟

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی کدام رشته در کارت بازرگانی را انتخاب کنم؟ پاسخ به: کدام رشته در کارت بازرگانی را انتخاب کنم؟

#3152
admin
مدیرکل

خدمات مشاوره ای پروژه ها
وضعیت فعلی اقتصاد ایران مثل قمار است مخصوصا اگر کار با دلار گره خورده باشد. محصولات کشاورزی برای کسانی که می خواهند تازه وارد تجارت خارجی شوند ایده خوبی نیست. ( فساد پذیر و با نوسان قیمت زیاد ) . مگر اینکه یک تیم پرتجربه ترخیص و فروش داخلی را کنارتان داشته باشید.
کاری جواب می دهد که تازه باشد و کمتر کسی دنبال آن رفته باشد. یعنی رقیب کم داشته باشید.