پاسخ به: دسترسی به بخش آموزش سایت

انجمن ها پشتیبانی انجمن انتقادات و پیشنهادات دسترسی به بخش آموزش سایت پاسخ به: دسترسی به بخش آموزش سایت

#3157
admin
مدیرکل

اعضای سایت که فعالیت خوبی داشته باشند کاربر VIP خواهند شد. اولویت ما هم ارائه خدمات به کاربران فعال است.
بقیه افراد برای دسترسی به قسمت های مهم بخش آموزشی می بایستی اکانت خریداری کنند. یعنی وجه پرداخت کنند.
در این بخش ما : کتابخانه های الکترونیکی ، محاسبه آنلاین هزینه های گمرکی بندری انبارداری …، نمایش هزینه های حمل و نقل ، مقررات و روشهای خرید و…. و دهها مطلب آموزشی دیگر و چند مورذ دیگر که فعلا از بیان آن معذور هستیم.