پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#3158
admin
مدیرکل

همچین بحثی وجود ندارد. محدودیتی در تعداد وجود ندارد. حتی دولت ساز و کار لازم برای ایجاد این محدودیت را هم ندارد.
فعلا با دارندگان کارت بازرگانی می توانند به تعداد خودرو وارد کنند. حتما بعضی ها می خواهند بازار را ملتهب کنند.