پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#3171
reza
مدیرکل

سلام
برخی گمرکات غیر بندری نظیر پیام یا شیراز امکان ترخیص خودرو دارند. با توجه به این که این گمرکات دسترسی به دریا ندارند چگونه می توان از این گمرکات خودرو ترخیص نمود؟