پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#3181
admin
مدیرکل

بابت واردات هر خودرو حدود 5 میلیون و شاید هم بیشتر بابت مالیات کارت دریافت می کنند. البته منظورم موقع ترخیص نیست بلکه زمان تمدید کارت بازرگانی در انتهای سال که به اداره مالیات مراجعه می کنید مالیات را دریافت می کنند. می خواستم ببینم مبلغ مالیات بابت هر خودرو چقدر و به چه صورت است؟ و آیا راهی برای کاهش این مبلغ وجود دارد؟

مالیات خودروها متفاوت است و یک لیست دارد که بر اساس آن مالیات اخذ می شود. شما اگر به ادارات مالیاتی مراجعه کنید و نام خودرو را بگویید مالیات واردات آنرا به شما می گویند.
اینرا هم بخوانید. http://www.vat.ir/Assets/Photos/20-17312.pdf حتی بعضی از ادارات مالیاتی به قوانین آشنایی ندارند.