پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#3182
ناشناس
مشارکت کننده

والا منم از اداره بازرگانی سوال کرده بودم گفت که براساس حجم واردات که البته الان باید هوشمند ادام کنی نمیدانم 3 در هزار یا 5 در هزار مبلغ مبادلات رو به عنوان مالیات هنگام تمدید میگیرند