پاسخ به: نحوه پیدا کردن فروشنده خارجی و خرید از امارات

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه پیدا کردن فروشنده خارجی و خرید از امارات پاسخ به: نحوه پیدا کردن فروشنده خارجی و خرید از امارات

#3184
رضا
مدیرکل

سلام . تفاوت قیمت خودرو های کیا در کره ا دبی چقدر است و لطفا شماره تماس بگذارید