پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#3200
فرشید
مدیرکل

ممنون از این که وقت می گذارید و دلسوزانه جواب سوال ها را عرض می نمایید. فایلی که دز لینک ارسال نموده اید مربوط به مالیاتی است که هنگام شماره گذاری اخذ می شود. منظور من مالیات مربوط به واردات خودرو است که هنگام تمدید کارت بازرگانی گرفته می شود. متایفانه افرادی هم که در اداره دارایی کار می کنند از قوانین اطلاعی ندارند و قیمتهای بالا ذکر می کنند