پاسخ به: انواع اعتبارات اسنادی L/C

#3202
admin
مدیرکل

سلام. ارسال مطالب فارسی با فونت انگلیسی ممنوع است.
sp l.c در ال سی وجود ندارد. از ظرفتان بپرسید که منظورش از sp چیست؟ بعضی وقتها این فروشنده ها از خودشنان کلمات اختصاری درست می کنند!