پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#3214
افشین
مدیرکل

با سلام
سوال :با توجه به اینکه در کشورهای تولید کننده خودرو مثل المان ،شماره شاسی و یا شماره موتور مثلا BMW
بدلیل تولید درشهرهای مختلف آلمان فرق میکنند.آیا این اختلاف در روند عملیات گمرکی ونیز پلاک کردن در ایران چه تاثیری دارد؟همچنین خرید مستقیم ودر نهایت فروش خودرو از آلمان به ایران چه فرقی با خرید از کشورهای خلیج فارس … و پلاک کردن و فروش در ایران، دارد؟ونیز از نظر سود دهی چگونه میباشد؟ با تشکر