پاسخ به: ارزش گذاری کالا در گمرک به چه روشی انجام می شود؟

#3248
admin
مدیرکل

در گمرک بیشتر از سیستم ارزش ( سوابق ارزش کالاهای وارداتی ) استفاده می کنند. اما روشهای دیگری نیز برای تعیین ارزش در قانون گفته شده است. لینک زیر را مطالعه نمایید:
نحوه ارزش گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرک