پاسخ به: فاکتور under value

انجمن ها خرید و فروش خارجی فاکتور under value پاسخ به: فاکتور under value

#3267
admin
مدیرکل

سلام
روز شما هم بخیر
به فاکتور under value در زبان فارسی می گویند ” فاکتور زیر قیمت.
بعضی وقتها خود فروشنده اقدام به صادر کردن فاکتور زیر قیمت می کند و بعضی وقتها هم خریدار برای پرداخت کمتر هزینه های گمرکی اقدام به آماده سازی فاکتور زیر قیمت می کند.