پاسخ به: Incoterms – اینکوترمز 2010

#3294
ناشناس
مشارکت کننده

در این فایل که تمامی مقررات بین المللی مهم مورد استفاده در قراردادهاي تجارت بين‌‌المللي به تفصیل ذکر شده.