پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#3354
admin
مدیرکل

سلام
سوال
پس ثبت سفارش و گشایش اعتبار به ما چه نوع ارزی اختصاص میدن؟

از ارز آزاد می بایستی استفاده کنید. یعنی ارزی که خودتان تهیه و بانک ارائه می کنید.