پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#3360
ناشناس
مشارکت کننده

درود
1.هزینه شخص ترخیص کار بر چه اساسی میباشد ؟
2. نرخ ارز ای که بر مبنای ان باید گمرک و سایر هزینه های قانونی (هنگام ترخیص) را بدهیم ایا آزاد هست یا ارز گمرکی(مباذلاتی ) ؟
با سپاس