پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#3384
admin
مدیرکل

آیا راهی برای ارتباط با جناب عالی هست چون امیل زیر که کار نمیکنه
Support@ibforums.net

از ایمیل ibfon.org@gmail.com استفاده کنید. به سوالات تنها در همین انجمن پاسخ داده می شود و به دلیل بعضی مسائل کار ترخیص کالای کاربران را نمی گیریم.