پاسخ به: تعرفه گمرکی چوب بامبو

#3386
admin
مدیرکل

البته نظر یکی از دوستان اینه :
سیخ چوبی از هر نوع در ردیف 44219090 طبقه بندی میشه که 22 درصد ماخذ داره و گروه کالای 9 میباشد
اجازه بدهید بررسی بهتری بکنیم.