پاسخ به: تعرفه گمرکی چوب بامبو

#3387
admin
مدیرکل

توضیحات تفسیر هماهنگ شده در تعرفه 4409 چنین نوشته : چوبهای گرد شده از قبیل چوبهای کشیده شده که متشکل از میله های بسیار ظریف عموما با برش گرد، از نوعی که در ساخت بعضی از انواع چوب کبریت ، میخهای کفش خلال دندادن و صافی پنیر سازی و غیره بکار می رود. فکر کنم تعرفه 4409 تعرفه چوب اصلی است. تفسیر میخ چوبی و چوب کبریت را در 4421 ذکر کرده.