پاسخ به: تعرفه وارادت موتور سیکلت برقی

#3443
admin
مدیرکل

شما به عنوان خریدار خود می بایستی هزینه های خود را برآورد کنید. ما اشرافی به هزینه مونتاژ نداریم.
گرفتن این مجوزها برای واردات و حتی ثبت سفارش ضروری می باشد. سخت ترین مجوز مربوط به استاندارد است که استاندراد گواهی تولید موتورسیکلت و سایر مدارک را از شما مطالبه می کند. اگر قصد واردات یک عدد و یا چند عدد را داشته باشید سیر این مراحل هزینه بر و مستلزم وقت زیاد است. مگر اینکه بخواهید به دفعات و با تعداد زیاد وارد کنید.