پاسخ به: منطقه تجاری ارس

#3449
admin
مدیرکل

سلام. واردات به مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی از حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است و تنها عوارض ورودی منطقه اخذ می شود که با توجه به تصمیم هر منطقه با هم فرق می کند.
لینک زیر را مطالعه نمایید :
http://www.arasfz.ir/Default.aspx?tabid=961