پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#3461
admin
مدیرکل

سلام
با توجه به مقررات صادرات و واردات 1393 هنوز هم تعرفه واردات خودرو ها بر اساس :
خودروهای با حجم موتور تا 2000 سی سی و کمتر ( بنزینی) مشمول 40 درصد حقوق ورودی و خودروهای با حجم موتور 2001 تا 2500 سی سی ( بنزینی ) مشمول 55% حقوق ورودی می باشند؟!
با تشکر

بله. تغییری ایجاد نشده است.