پاسخ به: مراحل صادرات قیر و عوارض صادراتی آن

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی صادرات قطعی مراحل صادرات قیر و عوارض صادراتی آن پاسخ به: مراحل صادرات قیر و عوارض صادراتی آن

#3510
فاضل
مدیرکل

سلام.شرکتی مدعی است که می تواند قیر فله را از کارخانه بار بزند و با پلمپ و مدارک ، بنام فرد یا شرکت طرف قرار داد در تفلیس گرجستان ارسال نماید فرد حقیقی و یا حقوقی بار خود را بدون دردسر در تفلیس تحویل بگیرد….. یعنی کلیه ی امورات گمرکی نیز به عهده ی سرکت صادر کننده خواهد بود ……. از طرفی شرکت موجود در گرجستان می گوید این کار شدنی نیست مگر اینکه یک شرکت واسط گرجی این قیر را از گمرک خارج نماید…… می خواهم راهنماییم کنید…تا بتوانم این خریدار و فروشنده را با هم لینک کنم… و تخلفی هم صورت نگیرد..