پاسخ به: صادرات زعفران

انجمن ها خرید و فروش خارجی صادرات زعفران پاسخ به: صادرات زعفران

#3522
admin
مدیرکل

سلام.
د نظر داشته باشید که تحریمها شامل هر کالایی نمی شود و کالاهای بخصوصی را شامل می شوند و محصولات کشاورزی ایران جزء تحریم نیست.
اسنادی که شما گفتید گواهی و بارنامه هستند که به راحتی قابل اخذ است. اگر شما بر سر قیمت به توافق رسیدید بقیه مراحل قابل حل است.