پاسخ به: واردات الات موسیقی

#3538
admin
مدیرکل

اینجور کالاها در حکم هدیه و سوغات و یا نمونه می تواند باشد. اگر خودتان در خارج باشید به راحتی می توانید به عنوان کالای مسافری به ایران بیاورید و اگر ایران هستید بهتر است اینجور کالاها توسط شرکتهای پست بین المللی و یا پست ایران حمل شود چون این شرکتها خودشان این نوع کالاها را ترخیص و به شما تحویل می دهند. قبلا نیز در خصوص شرط تحویل در محل خودتان با آنها مکاتبه کنید.