پاسخ به: صادرات زعفران

انجمن ها خرید و فروش خارجی صادرات زعفران پاسخ به: صادرات زعفران

#3541
admin
مدیرکل

شرکتهای حمل و نقل بین المللی همشون بارنامه معتبر صادر می کنند. اما با توجه به اینکه خریدار شما می خواهد از سیستم رهگیری استفاده کند و با توجه به اینکه زعفران از کالاهای با وزن کم و ارزش زیاد است بهتر است از شرکتهای پست بین المللی استفاده کنید و مجهز به سیستم رهگیری هستند. البته شرکتهای دیگری نیز این سیستم را دارند اما به قدرت آنها نیست.
منظور آنها از clearance این است که کالا ار در مقصد خود شرکت حمل و نقل ترخیص و به آنها تحویل نماید؟
بهتر است از ترمهای اینکوترمز در مکاتبات استفاده کنید