پاسخ به: واردات الات موسیقی

#3603
admin
مدیرکل

پس گیتار خاصی است که یک عدد آن 1800 دلار است. از لحاظ قیمتی این کالا تجاری محسوب می شود و مشول اخذ مجوز و ثبت سفارش. بهتر است این کالا با شرکتهای پست بین المللی دی اچ ال و تی ان تی و یا آرامکس وارد شوند. قیمت را ذکر نکنید در اسناد و اگر ذکر می کنید 300 دلار بزنید. همچنین کار هماهنگی با شرکتهای پستی را خودتان انجام دهید تا احیانا اگر این شرکتها خودشان نتوانستند مستقیم ترخیص و به شما تحویل بدهند بتوانید اسم گیرنده کالا را به نام کسی که کارت بازرگانی دارد بزنید