پاسخ به: واردات لمینت و کاغذ دیواری

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی واردات لمینت و کاغذ دیواری پاسخ به: واردات لمینت و کاغذ دیواری

#3605
admin
مدیرکل

سلام. لمینت تحت تعرفه 3920 طبقه بندی می شود. کف پوش جنس خود را مشخص کنید، کاغذ دیواری نیز تحت تعرفه 48142000 با تعرفه 22 درصد حقوق ورودی و 8 درصد ارزش افزوده طبقه بندی می شود.