پاسخ به: واردات گوشت قرمز و ماهی

#3611
ناشناس
مشارکت کننده

به ترتیب مجوز هایی که قبل از ورود کالا باید گرفته شود و مجوز هایی که در هنگام ترخیص کالا نیاز می باشد.