پاسخ به: اعلامیه ها مربوط به ثبت سفارش بازرگانی

#3616
admin
مدیرکل

ارگان صادر کننده : سازمان توسعه تجارت
شماره بخشنامه: 15888/210/93
بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص فاقد توجیه قانونی بودن عدم ارائه خدمات ثبت سفارش به دارندگان کارت بازرگانی سایر استانها
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بخشنامه شماره 15888/210/93 مورخ 31/3/1393 را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی به شرح زیر اعلام نموده است: بازگشت به نامه شماره 1314476 مورخ 15/5/92 به اطلاع می رساند عدم ارائه خدمات ثبت سفارش به دارندگان کارت بازرگانی سایر استانها فاقد توجیه قانونی(حقوقی) بوده و مغایر با رویه تسهیل تجاری و ارتقاء شاخص رتبه تجاری فرامرزی می باشد و این در حالی است که سازمان قصد دارد در تجارت فرامرزی از رتبه 153 دنیا به رتبه حداقل 100 دنیا دست یابد. بدیهی است هر گونه اقدام خارج از ضوابط ابلاغی بعنوان موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی تلقی شده و مورد پذیرش این سازمان نمی باشد.مسئولیت عدم اجرا نیز متوجه آن سازمان می باشد.