پاسخ به: اعلامیه ها مربوط به ثبت سفارش بازرگانی

#3663
admin
مدیرکل

اطلاعيه ثبت نام براي بازرگانان محترم در سامانه ثبت سفارش
قابل توجه بازرگانان محترم
با توجه به هماهنگ سازي سيستم ثبت نام بازرگانان در سامانه اتاق بازرگاني با سيستم ثبت سفارشات مقتضي است کليه بازرگانان محترم به روش هاي ذيل اقدام نمايند الف)
کليه بازرگاناني که کارت بازرگاني آنها داراي اعتبار مي باشد ميتوانند طبق روال سابق با نام کاربري و رمز عبور خود در سامانه ثبت سفارش ، وارد سامانه شوند.
ب -1 )
آن دسته از بازرگاناني که داراي ثبت نام جديد و يا اعتبار کارت بازرگاني آنها به اتمام رسيده و يا تغيير مدير عامل دارند پس از مراجعه به اتاق بازرگاني و اعمال تغييرات لازم در سامانه آن سازمان و سپس مراجعه به سامانه ثبت سفارش و از منوي مربوطه: ” ثبت نام کاربر جديد-تمديد-تغيير مدير عامل” اقدام نمايند.
ب -2 )
جهت ورود به سامانه ثبت سفارش ابتدا از منوي ثبت نام کاربر جديد و سپس گزينه : ثبت نام جديد- تمديد – تغيير مدير عامل را کليک نموده و نسبت به درج اطلاعات خواسته شده اقدام نمايند. در اين صورت اطلاعات ثبت نامي بازرگان از سامانه کارت فراخواني شده و در ثبت سفارش قابل استفاده مي باشد.
ب – 3)
کليه نام هاي کاربري و کلمه عبور هاي قبلي براي اين دسته از بازرگانان در سيستم ثبت سفارش غير فعال مي باشد.
تبصره 1: مادامي که بازرگاناني که در سيستم ثبت سفارش فعال هستند نام کاربري آنها تغيير نمي نمايد. مگر اين که با مراجعه به صفحه اصلي سامانه ثبت سفارش و منوي ثبت نام کاربر جديد و سپس انتخاب گزينه : “ثبت نام جديد- تمديد – تغيير مدير عامل ” را کليک نموده و اطلاعات نهايي آنان از سامانه کارت بازرگاني فرا خواني شده و نام کاربري نيز به شماره شناسه ملي (بازرگانان حقوقي) و شماره ملي (براي بازرگانان حقيقي) تغيير ميکند.