پاسخ به: اعلامیه ها مربوط به ثبت سفارش بازرگانی

#3665
admin
مدیرکل

قابل توجه کليه بازرگانان و کارشناسان محترم ثبت سفارش :
تاييد نهايي کليه در خواستهاي ثبت سفارش از تاريخ 11/05/1393توسط بازرگانان محترم قابل انجام مي باشد .و از اين تاريخ نياز به طي فرآيند هاي کارشناسي در سازمانهاي صنعت ،معدن،و تجارت کشور نمي باشد .