پاسخ به: بهترین زمان برای خرید و یا واردات خودرو

انجمن ها خرید و فروش خارجی بهترین زمان برای خرید و یا واردات خودرو پاسخ به: بهترین زمان برای خرید و یا واردات خودرو

#3765
farzin
مدیرکل

شش ماهه دوم هر سال میلادی که معمولا خودرو های سال اینده میلادی در این شش ماهه عرضه میشود