پاسخ به: هزینه ترخیص موبایل

#3766
admin
مدیرکل

ارزش واقعی ملاک عمل است. حتی شما قیمت کمی هم روی کارتن نوشته باشید اگر گمرک تشخیص دهد قیمتش نازل است، با توجه به قانون به قیمت استنباطی خود استناد خواهد کرد.
مگر چقدر دریافت کردند؟ برای دریافت و یا اعتراض می بایستی دو سه روز وقت صرف کنید. مگر از گوشی شما در بازار وجود ندارد؟
اگر در سیستم ارزش گمرک گوشی شما ارزش نداشته باشد گمرک از ارزشهای پایه وارداتی استفاده می کند.
لینک مربوطه :
https://eplonline.ir/import-goods-value/